Ihre Suchergebnisse

Etappen des Immobilienerwerbs

Posted by RealinaEstate on 30.01.2020
0

Какво е необходимо да знаете за покупката на недвижим имот?

Bestimmung der Merkmale des gesuchten Objekts
Характеристиките на един имот са многобройни и изсикват внимателно осмисляне. Нужно е да знаете, кои са характеристиките, с които няма да направите компромис и тези, които не са толкова важни за Вас. Основните от тях са: район, местоположение, площ, етажност, тип на строителството, изложение, вътрешно разпределение, панорама, заобикаляща инфраструктура и други. Ако не сте наясно, с кои характеристики можете или не можете да
направите компромис, съществува вероятност да се лутате в търсене на несъществуващ имот и да изпуснете най-подходящите предложения.

 1. Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung des Kaufs
  Средствата за покупка са другото много важно условие, за да се сдобиете с желания имот. Вариантите са добре известни – спестявания, средства от продажба на други активи,
  банково кредитиране, заемни средства от нефинансови институции и др. Ако нямате лични средства, които да инвестирате, трябва да проучите възможността за финансиране от други източници. Често срещана грешка, допускана от клиентите, купуващи с кредит, е да търсят имот преди да са проверили, каква е вероятността банката да им отпусне
  необходимата сума. Изборът на най-подходяща финансова институция е сложен процес. Вашият агент-консултант би трябвало да познава и разполага с условията за
  ипотечно кредитиране на повечето банки и по този начин, да Ви спести времето и усилията по проучването им. Тази информация е много ценна, трудно събираема, трудно сравнима, трудно анализируема и затова бъдете предпазливи и се доверявайте само на професионално подготвени консултанти.
  Запомнете:
  Осигуряването на средства за покупка е добре да предшества процесът на избор на имот, в противен случай има вероятност да загубите своето и на много други хора време.
 2. Besichtigungen und Objektauswahl
  Организирането на огледи изглежда един от най-лесните моменти при покупката на имот Потенциалните купувачи имат на разположение не малко източници на информация за предлаганите на пазара имоти – вестници, списания, специализирани сайтове и др. Трябва да знаете, че в медиите се рекламира само една част от всички имоти, които се предлагат.
  Необходимо е поне няколко седмици да се следят обстойно всички предложения на пазара на имоти, за да набавите своя изходна база данни от имоти. Добре е да знаете, че в частните обяви за продажба на имоти не винаги цените са съобразени с пазарните условия и в някои случаи са силно завишени. След консултация с посредник и участието му в преговори, е възможно да постигнете по-добра цена и условия на сделката.
  След като сте изяснили характеристиките на желания от Вас имоти е ред да се организират огледи. Изборът на най-подходящото, изгодно и удовлетворяващо всички
  изисквания на купувача предложение, в повечето случаи, изисква отделяне на много ценно време. Голяма част от офертите публикувани в медиите не отговарят на описанието си, в някои случаи има и много подвеждаща информация. Необходимо е да имате познания, за а оглеждате и забележите скритите недостатъци. След консултация за състоянието на
  пазара посредникът подпомага уточняването на търсенето Ви, селектира и избира най-подходящите оферти за Вас.
  Още по-сложен е процесът по избор на имот, който все още е на етап строеж. Необходимо е да разполагате и да се запознаете подробно със строителни книжа, срокове за изпълнение и степен на завършеност. Най-важното, за което трябва да внимавате е сигурността на сделката – обременени с тежести имоти, кредитна задлъжнялост на строители, идеална съсобственост и претенции на трети лица. Купувачът не винаги има нужните компетенции и информация, за да се увери в това преди сключването на сделката и лесно може да бъде подведен, ако не е достатъчно информиран. Гарантирането на
  сигурността на сделката е едно от основните задължения на брокерите и Вие задължително трябва да го изисквате, ако ползвате техните услуги.
 3. Führen von Geschäftsverhandlungen
  За да постигнете желаните от Вас условия, които се различават от първоначалната оферта, но е възможно да се договорят (намаляне на цената, разсрочване на плащането и др.), трябва да притежавате добри умения за преговори, за да защитите Вашия интерес. Консултант-брокерът би трябвало да познава в детайли историята на имота и на собствеността, както и да направи обективна преценка за постигане на споразумение в полза на клиета си. Участието на професионалист в преговорите, може да
  спомогне за достигането на желаните резултати и да защити Вашите интереси.
 4. Vorläufiger Kauf- und Verkaufsvertrag
  Sobald alle Bedingungen vereinbart sind, wird ein Vorvertrag zwischen dem Käufer und dem Verkäufer geschlossen, in dem die Rechte und Pflichten der beiden Parteien festgelegt werden.
  страните. Купувачът заплаща на Продавача капаро, което обичайно е 10% от продажната цена на имота. Продавачът се задължава да прехвърли собствеността, а купувачът да
  заплати останалата част от продажната цена в срокове и по начин определен в предварителния договор. Внимателно преглеждайте предварителния договор, той е важен за Вас документ. Необходимо е всички договорени условия между страните, неустойки при неизпълнение, срокове, и допълнителни документи, които страните се задължават да
  набавят до склюването на оконателния договор, да бъдат прецизно записани в предварителния договор. Заплащането на разходите по прехвърлянето на имота се договарят в предварителния договор.
 5. Окончателен договор – Нотариален акт.
  Das bulgarische Recht schreibt vor, dass der endgültige Kaufvertrag in Form einer notariellen Urkunde vor einem Notar geschlossen werden muss. In der Regel wird der Verkäufer in der Urkunde
  erklärt, dass er den gesamten Kaufpreis erhalten hat, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft mit einer Hypothek oder einer anderen Form der Zahlungsumschuldung. Das Eigentum wird übertragen in
  der Zeitpunkt der Unterzeichnung der Urkunde durch die Personen (Eigentümer und Käufer) und den Notar.
  Българското законодателство изисква заплащането на продажната цена да се извършва задължително по банков път, освен в случаите, когато продажната цена е по-ниска от 10
  000лв. Заплащането на разходите се извършва в деня на сделката, както следва:
 • Местен данък – определя се от местните власти и варира от 0.1 до 3% от продажната цена;
 • Нотариална такса – определя се съгласно Тарифата за нотариални такси към Закона за нотариусите и Нотариалната дейност
 • Такса вписване в Агенция по вписванията – 0.1% от продажната цена.
  Нотариусът е задължен да впише нотариалния акт в Агенция по вписванията, в деня на подписването му. Едва тогава Нотариалния акт става публичен и има тежест по отношение
  на трети лица.
de_DEDE

Listings vergleichen